Fundacja OTK

Fundacja „Orszak Trzech Króli” jest inicjatorem i organizatorem największych jasełek ulicznych na świecie – Orszaku Trzech Króli w Warszawie, a także w kilkuset miejscowościach w Polsce i na świecie.

Głównym celem Fundacji jest szerzenie wartości prorodzinnych i wspólnotowych.

Fundacja zabiega również o propagowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej. Podczas Orszaku prowadzone są kwesty, a datki trafiają do potrzebujących, w tym m.in. zdolnych dzieci i młodzieży ze źle sytuowanych materialnie rodzin. W wielu miejscowościach Orszak współpracuje w tym zakresie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Działania Fundacji zostały dostrzeżone i docenione przez kapitułę konkursu “Tulipany życia“, która w 2012 roku nagrodziła tym tytułem oraz statuetką “Tulipanów” barwne orszaki w prestiżowej kategorii „Dzieło Kultury”.

W 2012 roku informacje o Orszaku Trzech Króli znalazły się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który od 50 lat (wcześniej jako Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) jest promotorem polskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie, współpracując z wieloma międzynarodowymi instytucjami działającymi na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa, w tym m.in. z UNESCO.

W 2013 roku starania Fundacji Trzech Króli i wszystkich lokalnych organizatorów w Polsce i na świecie stały się jeszcze bardziej zauważalne w publicznej przestrzeni. Orszak otrzymał prestiżowe wyróżnienie od kapituły nagrody „Pro Publico Bono”.

Fundacja „Orszak Trzech Króli”
Poezji 19
04-994 Warszawa