REGULAMIN

1. Igrzyska rozgrywane są w czterech dyscyplinach: PRAWDA, DOBRO,
PIĘKNO, PRZYGODA.
2. Rodziny zbierają punkty w poszczególnych konkurencjach.
3. Punkty wpisywane są do Karty Rodziny.
4. Nie trzeba brać udziału we wszystkich konkurencjach, ale warto, bo im
więcej punktów zbierze rodzina, tym większa szansa na cenne nagrody.
5. Po ukończeniu wszystkich konkurencji prosimy o zgłoszenie się do
rejestracji i oddanie Karty Rodziny.
6. Przyznajemy nagrody za poszczególne konkurencje oraz w klasyfikacji
ogólnej.
7. Jedna rodzina może otrzymać tylko jedną nagrodę.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!